Σα. Ιαν 28th, 2023

Αποφάσεις Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

Κοινοποίηση >
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝΑΠΟΦΑΣΗΑΡ. ΑΠΟΦ
ΘΕΜΑ 1: Ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού της υπόθεσης της αγωγής εναντίον του ΔΛΤ Σίφνου με αρ. κατάθεσης δικoγράφου 12/2021 και της εκπροσώπησης του Ταμείου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μήλου.Εγρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.5
ΘΕΜΑ 2: Ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού της υπόθεσης της αγωγής εναντίον του ΔΛΤ Σίφνου με αρ. κατάθεσης δικογράφου 19/2021 και της εκπροσώπησης του Ταμείου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μήλου.Εγρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.6

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ