Σα. Μαρ 25th, 2023

Αυξημένες οι τουριστικές αφίξεις στο δεκάμηνο το 2022

Κοινοποίηση >

Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) εξέδωσε το μηνιαίο στατιστικό του δελτίο για την τουριστική κίνηση της χώρας, με τις αφίξεις να εμφανίζουν μικρή αύξηση κατά την περίοδο του πρώτου δεκαμήνου του 2022.

Διεθνείς αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια

Την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022, καταγράφηκαν 20,3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, ξεπερνώντας οριακά τα επίπεδα του Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση κατά +0,8%/+169 χιλ. αφίξεις.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 178 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -52,6%/-198 χιλ., τον Φεβρουάριο 222 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση κατά -37,9%/-136 χιλ. ενώ τον Μάρτιο καταγράφηκαν 338 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -31,6%/-156 χιλ. αφίξεις.

Τον Απρίλιο σημειώθηκαν 1,1 εκατ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -10,3%/-126 χιλ. και τον Μάιο σημειώθηκαν 2,2 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση -5,1%/-118 χιλιάδες. Τον Ιούνιο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 3,2 εκατ. ενώ για πρώτη φόρα το 2022 σημειώθηκε αύξηση κατά +56 χιλ./+1,8%. Τον Ιούλιο η αύξηση επιταχύνθηκε κατά +342 χιλ./+9,0% και οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 4,1 εκατ., σε αντίθεση με τον Σεπτέμβριο που σημειώθηκε μικρότερη αύξηση κατά +173 χιλ./+4,6% καθώς οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 3,1 εκατομμύρια. Τέλος, τον Οκτώβριο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1,9 εκατ. καταγράφοντας αύξηση κατά +204 χιλ./+12,3%.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022, στο αεροδρόμιο της Μυκόνου σημειώθηκε αύξηση +106 χιλ./+22,4% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 580 χιλ. και στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης καταγράφηκαν 816 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +297 χιλ./+57,1%.

Όλες οι γεωγραφικές ενότητες καταγράφουν αύξηση την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτώβριου του 2022, σε σύγκριση με το αντίστοιχη περίοδο του 2019. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στις Κυκλάδες σημειώθηκαν 1,4 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +403 χιλ./+40,5%.

Αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια

Την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022 καταγράφηκαν 6,4 εκατ. αεροπορικές αφίξεις έναντι 7 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -8,1%/-566 χιλ. αφίξεις.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 301 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -36,2%/-171 χιλ., τον Φεβρουάριο 327 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση κατά -29,0%/-134 χιλ. ενώ τον Μάρτιο καταγράφηκαν 408 χιλ., παρουσιάζοντας μείωση κατά -24,5%/-132 χιλ. αφίξεις.

Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 556 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση κατά -6,4%/-38 χιλ. ενώ το Μάιο οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 668 χιλ. και η μείωση ανήλθε σε -6,2%/-44 χιλιάδες.

Τον Ιούνιο οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 790 χιλ. και σημειώθηκε μείωση -17 χιλ./-2,1%. Τέλος ο ίδιος ρυθμός μείωσης διατηρήθηκε και τον Ιούλιο με τη μείωση να ανέρχεται σε -2,1%/-19 χιλ. με τις αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού να ανέρχονται σε 907 χιλιάδες. Τον Aύγουστο οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 927 χιλ. καταγράφοντας μείωση -15 χιλ./-1,6%. Τον Σεπτέμβριο σημειώθηκε η μικρότερη μείωση για το 2022 κατά -2 χιλ./-0,2% καθώς οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 837 χιλιάδες. Τον Οκτώβριο οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 707 χιλ. καταγράφοντας αύξηση για πρώτη φορά το 2022 κατά +17 χιλ./+2,5%.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022, στην Σαντορίνη οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 479 χιλ. καταγράφοντας μείωση -69 χιλ./-12,5%. Μικρότερη ήταν η μείωση στην Μύκονο (-16 χιλ./-6,4%) ενώ καταγράφηκαν 232 χιλ. αεροπορικές αφίξεις.

Όλες οι γεωγραφικές ενότητες καταγράφουν μείωση την περίοδο Ιανουαρίου – Oκτωβρίου 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Οι αεροπορικές αφίξεις στις Κυκλάδες καταγράφεται μείωση κατά -84 χιλ./-10,6% ενώ οι αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 711 χιλιάδες.

Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο, Σεπτέμβριος 2022

Αφίξεις

Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά -12,1% και διαμορφώθηκε σε 23.687 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 26.953 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 14.742 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας πτώση κατά -8,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 μειώθηκε κατά -17,6% και διαμορφώθηκε σε 8.945 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά +4,5% ενώ από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά -26,8%.

Εισπράξεις

Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά -3,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα 15.604 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά -9,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6.301 εκατ. ευρώ καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 παρουσίασαν αύξηση κατά +3,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9.000 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 7.094 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά +3,1%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1.906 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +3,1%.

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων

Την υψηλότερη θέση ικανοποίησης για τη νησιωτική Ελλάδα κατέχουν οι Κυκλάδες (με GRI 90,2%) και ακολουθούν το Βόρειο Αιγαίο (86,2%), η Κρήτη (85,8%), τα Ιόνια Νησιά (85,1%) και τα Δωδεκάνησα (84,8%).

Στην κατηγορία σχέση ποιότητας – τιμής στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 93,3% και ακολουθούν η Θεσσαλία με 92,9% και η Ήπειρος με 89,3%, η Πελοπόννησος με 88,2% και η Αν. Μακεδονία και Θράκη με 86,3%.

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων Μυκόνου-Σαντορίνης και ανταγωνιστικών «premium» προορισμών

Η Μύκονος κατέγραψε τον υψηλότερο δείκτη ικανοποίησης με 91,5%, έναντι όλων των προορισμών. Ειδικότερα: Σαντορίνη (89,2%), Σαρδηνία (85,6%), Σαιν Τροπέ (85,2%) και Ίμπιζα (83,7%).

Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σαντορίνη με 92,3%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Μύκονος με 91,5% και ακολουθούν η Σαρδηνία με 89,5% και η Ίμπιζα με 86,1%.

Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μύκονος με 92,5% και στη δεύτερή θέση η Σαντορίνη με 92,1%. Ακολουθούν το Σαιν Τροπέ με 89,5%, η Σαρδηνία και 86,7% και η Ίμπιζα με 86,2%.

Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μύκονος με 93,4%. Ακολουθούν η Σαρδηνία με 82,3% και η Ίμπιζα με 81,4%.

Στην κατηγορία δωματίου στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σαντορίνη με 88,1%. Ακολουθούν η Σαρδηνία με 86,2% και η Ίμπιζα με 82,2%.

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων μαζικών προορισμών «Ήλιος & Θάλασσα»

Οι Κυκλάδες συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία με γενικό δείκτη ικανοποίησης 90,2% και ακολουθεί η Χαλκιδική (87,8%), η Κρήτη (85,8%), τα Ιόνια Νησιά (85,1%) και τα Δωδεκάνησα (84,8%).

Στο κριτήριο της καθαριότητας στην πρώτη θέση βρίσκονται η Κρήτη με 90,4%.

Στην κατηγορία φαγητού-ποτού στην πρώτη θέση βρίσκεται η Χαλκιδική με 85,4%.

Στο κριτήριο της τοποθεσίας στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 93,5%.

Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 93,7%.

Στην κατηγορία σχέση ποιότητας-τιμής στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κυκλάδες με 93,3% .

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ