Τρ. Μαρ 21st, 2023

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου: Διαδικασίες για τις παραχωρήσεις χώρων στα καταστήματα

Κοινοποίηση >

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός περιοχών αρμοδιότητας του, στα νησιά Σύρο, Κέα, Κύθνο και Σέριφο, ότι με την υπ’αριθ. 132/17-10-2022 (ΑΔΑ : Ω59ΘΟΡΝ0-0ΚΨ) απόφαση έγινε ο καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης πεζοδρομίων, παραλιακών χώρων για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως 31/12/2023.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι στους οποίους έχει παραχωρηθεί χώρος για το έτος 2022 και επιθυμούν να τους παραχωρηθεί ο ίδιος χώρος για το έτος 2023 να συμπληρώσουν το σχετικό ΕΝΤΥΠΟ 1ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.portofsyros.gr ΧΩΡΙΣ να απαιτείται η προσκόμιση λοιπών δικαιολογητικών.

Η αίτηση υποβάλλεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέχρι 31/12/2022 στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου. 

Οι λοιποί ενδιαφερόμενοι που δεν τους είχε παραχωρηθεί χώρος για το έτος 2022 ή επιθυμούν να τροποποιηθεί ο χώρος που τους παραχωρήθηκε το έτος 2022 ή δεν υποβάλλουν την ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ της προηγούμενης παραγράφου έως 31/12/2022, να συμπληρώσουν το σχετικό ΕΝΤΥΠΟ 2 το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.portofsyros.gr  προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας
  2. Τοπογραφικό διάγραμμα (4 πρωτότυπα) υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο να απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού-παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα, η ακριβής έκτασή του σε τ.μ. και ο σκοπός παραχώρησης. Επί του τοπογραφικού διαγράμματος θα αναγράφεται η απόφαση καθορισμού Χ.Ζ.,  η εγκριτική αυτής απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Νομάρχη και το ΦΕΚ δημοσίευσής της (εφόσον υπάρχει)
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου μηχανικού ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές στον αιτούμενο για παραχώρηση χώρο ή σε περίπτωση ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών, βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για τη στατική επάρκεια των υφιστάμενων κατασκευών

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι 31/01/2023 στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου. 

ΠΗΓΗ:cyclades24.gr

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ