Δε. Ιαν 30th, 2023

Κυκλάδες: Απογειώνονται τα έργα ανάπτυξης ΑΠΕ – Το πλάνο του ΑΔΜΗΕ

Κοινοποίηση >

Σε πεδίο θεαματικής ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μετατραπούν τα επόμενα χρόνια οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Χωρητικότητα που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της σημερινής εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ στη χώρα προβλέπει η εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για την αύξηση της συνολικής χωρητικότητας έργων ΑΠΕ σε Κυκλάδες και Κρήτη που τέθηκε χθες σε διαβούλευση από τη ΡΑΕ.

Σύμφωνα με το businessdaily.gr, στη διαβούλευση που θα είναι ανοιχτή έως τις 17 Οκτωβρίου η εισήγηση του ΑΔΜΗΕ προτείνει την αύξηση της συνολικής χωρητικότητας (υφιστάμενων και νέων) έργων ΑΠΕ στις Κυκλάδες έως 730 MW και την Κρήτη έως 2.200 ΜW. Κομβική για την ανάπτυξη της χωρητικότητας, η κατασκευή νέας Γραμμής Μεταφοράς 150 KV Αλιβέρι – Πολυπόταμος στη Ν. Εύβοια όπου παρατηρείται κορεσμός στο δίκτυο, προκειμένου να «ανοίξει» χώρος σε Άνδρο και Τήνο, έργο που όμως δεν συμπεριλαμβάνεται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ έως σήμερα.

Η εισήγηση αυτή του ΑΔΜΗΕ αφορά τα περιθώρια ισχύος για την ανάπτυξη σταθμών ΑΠΕ στα νησιά ή νησιωτικά συμπλέγματα που εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 100 του ν.4821/2021 (ΦΕΚ Α’ 134/31.07.2021). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.4821/2021 (ΦΕΚ Α’ 134/31.07.2021) προβλέπονται τα κάτωθι:

«Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαθέτουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εκδόθηκε προ της 1ης Ιανουαρίου 2016, τα οποία αποτελούν τμήμα ενός ενιαίου έργου το οποίο αναπτύσσεται σε νησί ή σε σύμπλεγμα νησιών με πρόβλεψη υλοποίησης ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης στο Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας από κοινό φορέα υλοποίησης (εφεξής η «Ομάδα Έργων ΑΠΕ») ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων που εκδόθηκε προς αντικατάσταση της ως άνω άδειας παραγωγής, για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών, δύναται να υλοποιηθούν χωρίς την υποχρέωση κατασκευής της εν λόγω ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης, για τις περιπτώσεις που οι φάσεις διασύνδεσης του νησιού ή των νησιών όπου εγκαθίστανται τα έργα με το Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας έχουν ολοκληρωθεί ή προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με το εγκεκριμένο, κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)».

Για τις Κυκλάδες ο ΑΔΜΗΕ εξέτασε τρία διαφορετικά σενάρια καταλήγοντας σε εκείνο που προβλέπει την υλοποίηση νέου έργου μεταφοράς στη Ν. Εύβοια και ειδικότερα η κατασκευή νέας Γ.Μ. 150 KV Αλιβέρι – Πολυπόταμος. Στο σενάριο αυτό διατηρείται το υπολειπόμενο περιθώριο ΑΠΕ στη Ν. Εύβοια και παράλληλα προσδιορίζεται το διαθέσιμο περιθώριο για ανάπτυξη νέων σταθμών ΑΠΕ σε Άνδρο -Τήνο που προκύπτει βάσει της αποσυμφόρησης του δικτύου 150 KV στην Εύβοια.  Έτσι στην περίπτωση αποδοχής επιβολής περικοπών προκύπτει περιθώριο (υφιστάμενης και νέας) εγκατεστημένης ισχύος 730 MW με το σενάριο αυτό που προτείνει ο ΑΔΜΗΕ.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται πώς διανέμεται το περιθώριο ανά νησί με την επισήμανση ότι είναι δυνατή η ανακατανομή των περιθωρίων εντός του συμπλέγματος των νησιών Σύρος – Πάρος, Μύκονος και Νάξος και του συμπλέγματος των νησιών Σαντορίνη, Φολέγανδρος, Μήλος και Σέριφος.

Ο ΑΔΜΗΕ προτείνει να προκριθεί το σενάριο αυτό από τη ΡΑΕ ώστε το νέο έργο μεταφοράς στη Ν. Εύβοια να συμπεριληφθεί στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ ή να προβλεφθεί η αποζημίωσή του από τους ωφελούμενους παραγωγούς σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΡΑΕ. Όπως σημειώνει το σενάριο αυτό προτείνεται πέρα από το γεγονός οτι επιτρέπει την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και για λόγους βέλτιστης ανάπτυξης και ανθεκτικότητας του Συστήματος Μεταφοράς στην περιοχή της Ν. Εύβοιας που πλήττεται συχνά από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ανοίγουν οι αιτήσεις για φωτοβολταϊκά σε κορεσμένες περιοχές

Χθες ανακοινώθηκαν επίσης οι ημερομηνίες αιτήσεων για φωτοβολταϊκά σε κορεσμένες περιοχές και ειδικότερα στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Ειδικότερα οι αιτήσεις εκκινούν:

  • Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών αυτοπαραγωγών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, που πρόκειται να εγκατασταθούν στις Διασυνδεδεμένες με το Σύστημα της Ηπειρωτικής Χώρας Κυκλάδες (σύμπλεγμα Πάρου – Νάξου, Μύκονος, Σύρος, Άνδρος, Τήνος) στις 19.10.2022 και ώρα 11:00 π.μ.
  • Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, που πρόκειται να εγκατασταθούν από κατηγορίες παραγωγών με αποζημίωση ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρουμένων των Ενεργειακών Κοινοτήτων του ν.4513/2018, στο κορεσμένο Δίκτυο της Πελοποννήσου στις 21.10.2022 και ώρα 11:00 π.μ.
  • Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών αυτοπαραγωγών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, που πρόκειται να εγκατασταθούν στη νήσο Κρήτη στις 25.10.2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι παραπάνω αιτήσεις αφορούν στην εφαρμογή του Άρθρου 132, του ν.4819/2021, μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81744/3673 (ΦΕΚ 4221/Β/10.08.2022) «Καθορισμός απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς της παρ.  1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), εκτός των σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, της θέσης σε κανονική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του Διαχειριστή του Δικτύου για την υποδοχή των αιτήσεων και του υποδείγματος της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με το άρθρο 146 και την παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021.»,

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ