Σα. Μαρ 25th, 2023

Κυκλάδες: Θα παραμείνουν σε εφεδρεία παλιά εργοστάσια ηλεκτροδότησης παρά τη διασύνδεση

Κοινοποίηση >

Την ανάγκη διατήρησης συμβατικού παραγωγικού δυναμικού, προβλέπει ο ΑΔΜΗΕ για τις Κυκλάδες μετά την ολοκλήρωση της Δ’ φάσης Διασύνδεσης. Όπως αναφέρει στα παραρτήματα του δεκαετούς σχεδίου, έχει διαπιστωθεί αύξηση των φορτίων στα νησιά τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα θα θεωρείται αναγκαία η διατήρηση σε εφεδρεία κάποιων παλιών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στόχος του έργου της διασύνδεσης Νότιων και Δυτικών Κυκλάδων είναι να καταστεί δυνατή έπειτα από την ολοκλήρωσή τους η κατάσταση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών του μεγαλύτερου μέρους των μονάδων, που λειτουργούν στα νησιά των Κυκλάδων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση δαπανών οι οποίες επιβαρύνουν τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) λόγω της λειτουργίας των πετρελαϊκών μονάδων και η μείωση των αερίων ρύπων.

Σε ό,τι αφορά το παραγωγικό δυναμικό το οποίο θα πρέπει να διατηρηθεί στα διασυνδεόμενα νησιά, σύμφωνα με τη διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε με βάση επικαιροποιημένες προβλέψεις, για την εξέλιξη των φορτίων, προκύπτει ότι ακόμη και έπειτα από την κατασκευή όλων των φάσεων του έργου της διασύνδεσης των Κυκλάδων, είναι αναγκαία η διατήρηση τουλάχιστον δύο υφιστάμενων αυτόνομων σταθμών παραγωγής (ΑΣΠ), σε καθεστώς εφεδρείας, οι οποίοι θα τίθενται σε λειτουργία μόνο σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

Σε εφεδρεία τα εργοστάσια Πάρου και Σαντορίνης

Για την κάλυψη των Βόρειων και Νοτιοδυτικών Κυκλάδων, με βάση την εξέλιξη της ζήτησης για τον χρονικό ορίζοντα 2025-2050, προτείνεται οι εφεδρείες να είναι της τάξης των 100 MW.

Από το μέγεθος αυτό, εκτιμάται ότι χρειάζεται να διατηρηθούν σε εφεδρεία περί τα 50 MW στον ΑΣΠ Πάρου για την κάλυψη διαταραχών κυρίως στο συγκρότημα των Βόρειων Κυκλάδων. Ο τελευταίος έχει το πλεονέκτημα ότι είναι χωροθετημένος κεντροβαρικά ως προς τα φορτία των διασυνδεόμενων νησιών και μπορεί να εξυπηρετήσει τις περισσότερες καταστάσεις έκτακτης λειτουργίας.

Περαιτέρω, προτείνεται η διατήρησης τοπικής παραγωγής περί τα 50 MW σε καθεστώς εφεδρείας στον ΑΣΠ Θήρας, που διαθέτει επίσης κεντροβαρική θέση ως προς τα φορτία και των δύο συγκροτημάτων. Η αναγκαιότητα διατήρησης αυτής της ισχύος σχετίζεται κυρίως με διαταραχές στο συγκρότημα των Νοτιοδυτικών Κυκλάδων.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ