Sat. Dec 2nd, 2023

ΚΥΚΛΑΔΕΣ CHANNEL

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Κοινοποίηση >

ο Cyclades Preservation Fund ενώνει τις δυνάμεις του με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Mexoxo και την INCO για να φέρει στα κυκλαδίτικα νησιά το πρωτοποριακό πρόγραμμα Green Digital Skills | Πράσινες Ψηφιακές Δεξιότητες, ένα νέο πρόγραμμα πράσινων ψηφιακών δεξιοτήτων με έμφαση στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση των γυναικών που εργάζονται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, και τα πεδία που καλύπτονται σε αυτό περιλαμβάνουν τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο της ψηφιακής τεχνολογίας, τρόπους να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ψηφιακών έργων, αρχές και πρακτικές “πράσινου” σχεδιασμού για ψηφιακά έργα, προτάσεις σταδιοδρομίας σε “πράσινα” ψηφιακά επαγγέλματα και καλλιέργεια δεξιοτήτων για μία επιτυχή “πράσινη” επαγγελματική πορεία στον κλάδο της Πληροφορικής.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, το οποίο υλοποιείται διαδικτυακά, οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης που μπορούν να αξιοποιήσουν στα τρέχοντα ή επόμενα επαγγελματικά τους βήματα.

Η ενδυνάμωση των γυναικών των Κυκλάδων

Σχετικά με τη συγκεκριμένη συνεργασία, η διευθύντρια προγραμμάτων του Cyclades

Preservation Fund (CPF), Νάσια Κασσελά, δήλωσε τα εξής: «Το CPF επιδιώκει να χτίζει

συνεργασίες που μπορούν να μεταφέρουν τεχνογνωσία για την περιβαλλοντική προστασία των

νησιών των Κυκλάδων και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας των

πολιτών. Η συνεργασία μας με τη Mexoxo έχει σαν στόχο τη διερεύνηση κοινών στόχων για την

ενδυνάμωση των γυναικών στις Κυκλάδες και, εν προκειμένω, την ενδυνάμωσή τους μέσω του

συγκεκριμένου προγράμματος εκπαίδευσης που προσφέρει γνώση για το περιβαλλοντικό

αποτύπωμα ψηφιακών έργων και τρόπους με τους οποίους οι εργαζόμενοι στο χώρο της

πληροφορικής μπορούν να λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικές παραμέτρους στο επάγγελμά τους.

Για τα Κυκλαδίτικα νησιά, όπου όπως γνωρίζουμε κατοικούν ήδη, και μάλιστα φαίνεται να

αυξάνονται, “ψηφιακοί νομάδες”, ευελπιστούμε πως η διάδοση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας

από το CPF θα αποτελέσει αφορμή για να γνωριστούμε με αυτό το κοινό, και – σταδιακά – να τους

ανοίξουμε ακόμη πιο “πράσινους” δρόμους. Πέρα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, όλοι

οι κάτοικοι των νησιών μπορούν να έχουν ενεργή συμμετοχή σε δράσεις προστασίας και

αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Μέσω στοχευμένων συνεργασιών στο πλαίσιο της

πρωτοβουλίας μας CycladoScope, αλλά και διαδικτυακών εκπαιδεύσεων που συντονίζουμε,

προσπαθούμε να αναδείξουμε τρόπους που καθένας μπορεί να συνδράμει στην διαφύλαξη του

φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.».

Η ιδρύτρια & CEO της Mexoxo, Ελπίδα Κόκκοτα, δήλωσε τα εξής:”Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση

βοηθά τον άνθρωπο να ανακαλύψει τη δυναμική του και να πατήσει γερά στα πόδια του.

Δημιουργεί μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, προσδίδει δεξιότητες και διευρύνει τη δυναμική του. Στη

Mexoxo στόχος μας είναι να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλες

τις ωφελούμενές μας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στη σημερινή πραγματικότητα. Είναι

αλήθεια ότι οι γυναίκες κατακλύζονται από πολλαπλές ευθύνες και ρόλους. Η Mexoxo αποτελείται

από μια εξαιρετική ομάδα πίσω, που καθημερινά καταθέτει την ψυχή της και μοιράζεται το όραμά

μου να εκπαιδεύσουμε και να ενδυναμώσουμε 5 εκατομμύρια γυναίκες μέχρι το 2030. Ένα τολμηρό όραμα, πλέον όμως απαραίτητο για ένα ισότιμο μέλλον ευημερίας.”.

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Πράσινων Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος της αποστολής της Ακαδημίας INCO να ενισχύσει την ισότητα σε βιομηχανίες με γνώμονα το μέλλον. Με την υποστήριξη της Microsoft και του LinkedIn, δεσμεύονται να εξοπλίσουν 10.000 άτομα που αναζητούν εργασία σε μη-πράσινους τομείς ειδικά στα ψηφιακά και IT επαγγέλματα. Μέσω αυτού του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να οικοδομήσουν σταδιοδρομίες που μπορούν να συμβάλουν θετικά στην εξελισσόμενη, πράσινη οικονομία.

Η δομή του προγράμματος χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στο τέλος των μαθημάτων της πρώτης ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν πώς η ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει την κλιματική αλλαγή, να αναγνωρίσουν συγκεκριμένους τρόπους μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ψηφιακού οικοσυστήματος και να συζητήσουν θέματα σχετικά με τεχνολογικές καινοτομίες ως εργαλεία βιωσιμότητας. Στο τέλος της δεύτερης ενότητας, θα έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν γιατί και πώς ο ψηφιακός σχεδιασμός μπορεί να είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνος, να κατανοούν πώς ο ψηφιακός σχεδιασμός σχετίζεται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να αξιολογούν και να βελτιώσουν τον οικολογικό σχεδιασμό ενός ψηφιακού προϊόντος. Στο τέλος της τρίτης ενότητας, θα μπορούν να κατανοήσουν γιατί οι πράσινες δεξιότητες είναι σημαντικές για την επαγγελματική εξέλιξη, να αναγνωρίσουν ποιες πράσινες οδούς σταδιοδρομίας που σχετίζονται με την τεχνολογία είναι διαθέσιμες και να διαπιστώσουν ποια soft skills χρειάζονται για να αυξηθεί η απασχολησιμότητα σε πράσινες θέσεις εργασίας.

koinignomi.gr

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ