Τρ. Ιαν 31st, 2023

Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυκόνου: Προσοχή στις εργασίες καύσης – Προϋπόθεση να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα

Κοινοποίηση >

Στο πλαίσιο αναβάθμισης και ενίσχυσης του επιπέδου πυροπροστασίας και την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών, εφιστούμε την προσοχή των πολιτών για το διάστημα έως και 30 Απριλίου 2022, κατά το οποίο επιτρέπεται να εκτελούνται εργασίες καύσης με την προϋπόθεση να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα, όπως αυτά προβλέπονται από τη σχετική Πυροσβεστική Διάταξη 9/2021.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης:

 1. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.
 2. Η διενέργεια καύσης αποφεύγεται, όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες την ημέρα της καύσης ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς.
 3. Κατά το κόψιμο – κλάδεμα θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην προκαλούνται σπινθήρες από μηχανικά μέσα, όπως καταστροφείς, εξατμίσεις, κλπ.
 4. Τηρούνται ικανές αποστάσεις των προς καύση υλικών από, στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων, άλλων εύφλεκτων υλικών και όρια ιδιοκτησίας.
 5. Δημιουργείται ψιλή ζώνη με άροση ή προωθητήρα (ή καθαρισμός εδάφους με άλλα μέσα) πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή /δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων
 6. Η υπό καύση έκταση τεμαχίζεται με άροση ή άλλο τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της, όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.
 7. Τηρείται απόσταση της εστίας φωτιάς τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή όρια ξένης ιδιοκτησίας.
 8. Υφίσταται επόπτευση καθ’ όλη τη διάρκεια της καύσης.
 9. Εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού, τουλάχιστον διακοσίων (200) λίτρων νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρωνγεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων κλπ), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί δυνατό.
 10. Επακολουθεί σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά και ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης, ενώ όπου είναι δυνατό να ενσωματώνεται η στάχτη εντός δύο ημερών από την καύση.

Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι:

 • Όσοι ενδιαφέρονται να εκτελέσουν εργασίες καύσης θα πρέπει να ενημερώνουν από την προηγούμενη ημέρα την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυκόνου στο τηλέφωνο 22894 40050 και κατόπιν σχετικής άδειας θα εκτελούνται οι ανωτέρω εργασίες.
 • Όλες οι δραστηριότητες καύσης θα πρέπει να έχουν τερματιστεί ως Ω/10.30’ το πρωί και σε καμία περίπτωση να μην επιχειρείται καύση όταν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη ενισχυμένων ανέμων στην ευρύτερη περιοχή.

Η κατανόηση και η συνεργασία όλων την οποία θεωρούμε δεδομένη, είναι κρίσιμη ώστε μέχρι την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου , να μην κληθούμε να αντιμετωπίσουμε συμβάντα που θα έχουν δυσάρεστες συνέπειες τόσο στην ασφάλεια των πολιτών όσο και στη φυσική ομορφιά του τόπου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ