Wed. Sep 27th, 2023

ΚΥΚΛΑΔΕΣ CHANNEL

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Σαντορίνη: Βελτίωση της ασφαλούς προσβασιμότητας στην “Κόκκινη Παραλία”

Κοινοποίηση >

Εγκρίθηκε από το δήμο Θήρας η προγραμματική σύμβασης μεταξύ του δήμου, Θήρας, του Εθνικού Καπποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος Ανάδειξη της γεωλογικής ιστορίας & βελτίωση της ασφαλούς επισκεψιμότητας από τους γεωκινδύνους της περιοχής της Κόκκινης Παραλίας του Δήμου Θήρας.

Η Σαντορίνη, διακρίνεται από την μακραίωνη πολιτιστική ιστορία, τα μνημεία, ενώ διατηρεί μοναδικά στοιχεία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους μέσα και από την έντονη γεωλογική ιστορία της. Αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που διαθέτει, για την ενίσχυση της τουριστικής οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του νησιού. Σε αυτό το πλαίσιο, ο δήμος στοχεύει στην ανάδειξη όλων των στοιχείων που αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού.

Σύμφωνα με την γεωλογική – γεωτεχνική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Κόκκινης Παραλίας, παρουσιάζεται υψηλή έως πολύ υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης καταπτώσεων σε όλο το μήκος της, ανεξαρτήτως  περιόδου. Λόγω της χρήσης της παραλίας από σημαντικό πλήθος λουόμενων και επισκεπτών, προκύπτει μια διακινδύνευση πολύ υψηλή για όλο το μήκος της παραλίας. Η αποτελεσματική απομείωση και μακροπρόθεσμη διατήρηση του επιπέδου επικινδυνότητας σε όλο το μήκος της Κόκκινης Παραλίας σε αποδεκτά επίπεδα με βάση τη διεθνή πρακτική και τους σχετικούς κανονισμούς, απαιτεί εργασίες εξαιρετικά δύσκολες κατασκευαστικά, εκτεταμένες χωρικά, δαπανηρές οικονομικά αλλά κυρίως μη φιλικές περιβαλλοντικά, ιδιαίτερα σε ένα χώρο εξαιρετικού γεωλογικού φυσικού κάλους σε αρχαιολογική ζώνη Α.

Όποιες εργασίες εφαρμοστούν, θα πρέπει να μην επηρεάσουν πολύ σοβαρά την αισθητική της γεωλογικής ιδιαιτερότητας της παραλίας, ενώ δε θα πρέπει να διαταράξουν και την ισορροπία μεταξύ της διαβρωτικής δράσης της θάλασσας και της φυσικής τροφοδοσίας της παραλίας με υλικό μέσω των καταπτώσεων από τα φυσικά πρανή, θέτοντας υπό σημαντικό κίνδυνο ακόμη και την ύπαρξή της. Όσον αφορά τη χρήση της παραλίας στον ευρύτερο χώρο, θα πρέπει να διερευνηθούν θέσεις σε συγκεκριμένα σημεία με αποδεκτή μειωμένη επικινδυνότητα.

Η ολοκληρωμένη ανάδειξη της γεωλογικής ιστορίας καθώς και η ορθολογική διαχείριση και προστασία της περιοχής της Κόκκινης Παραλίας από τους γεωκινδύνους και κυρίως τις κατολισθήσεις, κρίνεται απολύτως αναγκαία για την προστασία των εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών της περιοχής, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ παράλληλα, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα προσβασιμότητας σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Η προς διερεύνηση περιοχή συγκεντρώνει πολλαπλές ιδιαιτερότητες που καθορίζονται από τα δυσπρόσιτα και επικλινή πρανή, την ηφαιστειογενή προϊστορία, το ρηγματώδες του εδάφους και την συνύπαρξη βραχωδών όγκων, η μελέτη των οποίων απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις, επιστημονική επάρκεια και σύγχρονο εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνεται μεταξύ άλλων μια σειρά ενεργειών για την βέλτιστη ανάδειξη, την καλύτερη πρόσβαση και την ασφαλέστερη επισκεψιμότητα στην περιοχή της Κόκκινης Παραλίας, όπως είναι η ενημέρωση και δημοσιότητα για την μοναδικού φυσικού γεωλογικού κάλλους περιοχή της Σαντορίνης, καθώς και την ευαισθητοποίηση σε θέματα γεωλογίας αλλά και των φυσικών γεωκινδύνων κατά μήκος της παραλίας.

Αρχικώς θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής αποτύπωση του συνόλου των πρανών κατά μήκος της Κόκκινης Παραλίας, από τη θέση στάθμευσης μέχρι και στο δυτικό κομμάτι, που αποτελεί το λευκό τμήμα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, θα χρησιμοποιηθούν εναέριες μέθοδοι τρισδιάστατης αποτύπωσης μέσω φωτογραμμετρίας και λέιζερ για την ψηφιακή ανακατασκευή του χερσαίου τμήματος του αιγιαλού σε πολύ υψηλή ανάλυση.

Περαιτέρω, θα δημιουργηθεί ενημερωτικό περίπτερο με διαδραστικό οπτικοακουστικό υλικό που θα ενημερώνει τον χρήστη για την γεωλογική ιστορία της περιοχής, μέσα από τρισδιάστατα ρεαλιστικά μοντέλα οπτικοποίησης.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ