Sat. Sep 23rd, 2023

ΚΥΚΛΑΔΕΣ CHANNEL

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Κοινοποίηση >

Στην ετήσια τελετή βράβευσης «Best City Awards 2023» που έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο
«Μιλτιάδης Έβερτ» της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, ο Δήμος Θήρας και η Δημοτική
Επιχείρηση ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. βραβεύτηκαν την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 με το βραβείο
GOLD για την «Ένταξη της Καλντέρας Σαντορίνης, στα πρώτα 100 Παγκόσμια Μνημεία
Γεωλογικής Κληρονομιάς (UNESCO)» στην κατηγορία Πολιτισμός και Τουρισμός
(Ψηφιοποίηση περιεχομένου μνημείων και τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς), με το βραβείο
SILVER για το «Σχέδιο Δράσης του Δήμου Θήρας για τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο
Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης / Βιώσιμος Δημόσιος Τομέας» στην κατηγορία Βιώσιμες
Κοινότητες και Αειφορία και με το SILVER βραβείο για την εφαρμογή «Santorini Volcano
app».

Το βραβείο για την εφαρμογή «Santorini Volcano app» παρέλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε., κ. Αργυρός Ιωάννης από τον Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Μετάβασης και
Παιδείας του Δήμου Αθηναίων, κ. Βαφειάδη Νικόλαο.

Τα συγκεκριμένα βραβεία αναδεικνύουν και επιβραβεύουν νέα έργα και καλές πρακτικές που
έχουν υλοποιηθεί από Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις,
προκειμένου οι πόλεις στην Ελλάδα να είναι ευφυείς, αειφόρες, και οικονομικά βιώσιμες
διατηρώντας την «κοινωνική τους συνοχή». Έργα που θα συντελέσουν στον μετασχηματισμό σε «Ευφυή πόλη» με άμεσα οφέλη τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών, την αποδοτικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και την παροχή ποιοτικότερων ψηφιακών υπηρεσιών σε τομείς της αστικής λειτουργίας τους. Ο σκοπός των βραβείων αυτών είναι να διευκολύνουν τη μετατροπή των κοινοτήτων στην χώρα μας σε πραγματικά έξυπνες και αειφόρες πόλεις, όπου όλοι οι άνθρωποι μπορούν να επωφεληθούν από την ελεύθερη πρόσβαση στις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η πολιτεία, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής τους.

Η βράβευση του Δήμου Θήρας και της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. το SILVER βραβείο αφορά στη
νέα ψηφιακή εφαρμογή για τη γεωλογική ιστορία του Ηφαιστείου της Σαντορίνης:
«Santorini Volcano app» του Ηφαιστειακού Πάρκου της Νέας Καμένης της Σαντορίνης στην
κατηγορία «Ψηφιακός τοπικός τουριστικός οδηγός & Μobile εφαρμογές».

Στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών του Γεωλογικού Πάρκου Νέας Καμένης που
συνεχίζει να υλοποιεί η ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε., η εφαρμογή Santorini Volcano app κρίθηκε ως
μία από τις σημαντικότερες. Η εφαρμογή αυτή χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.,
μέσω Προγραμματικής σύμβασης με το ΕΚΠΑ, με επιστημονικό υπεύθυνο την κ. Παρασκευή
Νομικού, την οποία και ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και το ζήλο που επιδεικνύει πάντα για την ανάδειξη του Ηφαιστείου της Σαντορίνης. Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή οι επισκέπτες του Γεωλογικού Πάρκου Νέας Καμένης λαμβάνουν πλήρη και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τη φυσιολογία και τη γεωλογική εξέλιξη του Ηφαιστείου Θήρας.

Δόθηκε έμφαση στην πρακτικότητα της εφαρμογής ώστε να διευκολύνει τους επισκέπτες να λαμβάνουν σε πραγματικό χρόνο το σύνολο των πληροφοριών που τους ενδιαφέρουν.
Ακόμη, πρέπει να τονίσουμε τη χρησιμότητα της εφαρμογής σε άτομα με κινητικά
προβλήματα, τα οποία έως σήμερα, δεν είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το Ηφαίστειο της
Σαντορίνης, λόγω της δυσκολίας που δημιουργεί η ιδιομορφία του Ηφαιστείου. Και σε
εκείνους, λοιπόν, δίνεται η δυνατότητα να επισκεφθούν εικονικά το Ηφαιστειακό – Γεωλογικό Πάρκο της Νέας Καμένης και να ξεναγηθούν σε αυτό μέσω φωτογραφιών, βίντεο και επεξηγήσεων κατά μήκος όλης της διαδρομής του.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ