Πα. Φεβ 3rd, 2023

Σύρος: Αυτή είναι η νικήτρια του προγράμματος μητρότητας “Νάσος Χανδακάς”

Κοινοποίηση >

Από το Ροταριανό Όμιλο Ερμούπολης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

4  Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή  και ώρα 21.00  στον χώρο συνεδρίασης του  Ξενοδοχείου Ερμής, και αφού έχει παρέλθει ο χρόνος υποβολής αιτήσεων συνήλθε σε απαρτία το διοικητικό συμβούλιο του Ροταριανού Ομίλου Ερμουπόλεως  με μοναδικό  θέμα:

Αξιολόγηση  των Αιτήσεων που έχουν υποβληθεί   για την  συμμετοχή στο πρόγραμμα «Προσφορά  στην Συριανή Μητέρα -ΝΑΣΟΣ ΧΑΝΔΑΚΑΣ»

Οι υποψήφιες μητέρες  που  υπέβαλαν δικαιολογητικά συμμετοχής ήταν δύο .

Η Κα. Θεοδώρα Φάκα   και η κυρία Ελευθερία Βλαχογιάνννη .

Το Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά από λεπτομερή και αναλυτική εξέταση των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και λαμβάνοντας υπ όψιν τις προϋποθέσεις για την ανάθεση του προγράμματος αποφάσισε ομόφωνα  ότι:

Tο πρόγραμμα «Προσφορά στην Συριανή Μητέρα –ΝΑΣΟΣ ΧΑΝΔΑΚΑΣ»

χορηγείτε στην Κα. Ελευθερία Βλαχογιάννη κάτοικο Σύρου.

Το παρόν πρακτικό θα αποσταλεί στον πάροχο  του προγράμματος Δρ   Στέφανο Χανδακά,   στην Κα.  Ελευθερία Βλαχογιάννη  και θα δημοσιευτεί στα  ηλεκτρονικά  μέσα ενημέρωσης.

 Για το διοικητικό Συμβούλιο       

Ο Πρόεδρος         Παναγιώτης Τζαναβάρης     Η Γραμματέας     Σοφία Δρακοτού

ΠΗΓΗ: cyclades24.gr                                                                 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ