Σα. Ιαν 28th, 2023

Σύρος: Εγκρίθηκε η περιβαλλοντική μελέτη του αποχετευτικού Ποσειδωνίας, Φοίνικα, Βήσσα και Γαλησσά

Κοινοποίηση >

Το έργο προγραμματίζεται από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σύρου και πρόσφατα ολοκληρώθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε τόσο από τις Κοινότητες Ποσειδωνίας, Φοίνικα και Γαλησσά, όσο και από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.

Ο τίτλος του έργου είναι «Κατασκευή και Λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, δικτύου αγωγών συλλογής – μεταφοράς λυμάτων, καθώς και δικτύου διάθεσης επεξεργασμένων για τους οικισμούς Ποσειδωνίας, Φοίνικα, Γαλησσά και Βήσσα του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης».

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς Φοίνικα, Βήσσα, Γαλησσά και Ποσειδωνίας, την κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην περιοχή και την κατασκευή δικτύου άρδευσης για την επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού για τις αρδευτικές ανάγκες της περιοχής μέσω εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα.

Πέραν από το στάδιο εκπόνησης των μελετών το οποίο έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 2021, εξελίσσεται ομαλά και είναι ιδιαίτερα απαιτητικό λόγω της συνθετότητας ενός τέτοιου έργου, βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια αναζήτησης χρηματοδότησης. Εκτιμάται ότι το έργο μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 10 εκ. ευρώ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ